Runólfur Geir Benediktsson forstöðumaður Sjávarútvegsteymis Íslandsbanka segir að eitt helsta tækifæri Íslands til vaxtar í sjávarútvegi sé á sviði fiskeldis. „Í Færeyjum og Noregi er fiskeldi orðið jafn umfangsmikið eða stærra en fiskveiðar. Hérlendis telur fiskeldi aðeins um 5% af útflutningsverðmætum fiskveiða“, segir hann í viðtali við Morgunblaðið, ViðskiptaMoggann í tilefni af því að bankinn gaf á dögunum út skýrslu um íslenskan sjávarútveg.

Ennfremur segir Runólfur Geir í samtali við blaðið: „Í fyrra var metár í fiskeldi ( hér á landi innsk. LF) og framleiðslan nam 15 þúsund tonnum. Áætlanir gera ráð fyrir að framleiðslan verði 20 þúsund tonn í ár. Til samanburðar framleiða Færeyingar um 70 þúsund tonn og Norðmenn um 1,4 milljónir tonna“, segir Runólfur Geir.

Runólfur Geir Benediktsson: „Alþjóðlega hefur vöxturinn verið í fiskeldi. Það hefur sexfaldast á árunum 1990 til 2016. Á sama tíma hafa fiskveiðar nánast staðið í stað .“

Sexföldun í fiskeldinu í heiminum

Í viðtalinu við Morgunblaðið vekur Runólfur Geir athygli á því að fiskeldi sé orðið stærra í heiminum en fiskveiðar, þegar kemur að framboði af fiski til manneldis. „Alþjóðlega hefur vöxturinn verið í fiskeldi. Það hefur sexfaldast á árunum 1990 til 2016. Á sama tíma hafa fiskveiðar nánast staðið í stað og vænta má að fiskveiðar muni dragast saman þegar fram í sækir.
Norðmenn með nær helming fiskeldis í Evrópu

Fram kemur í Sjávarútvegsskýrslu Íslandsbanka að Asía framleiðir um 89% af eldisfiski heimsins. Á eftir Asíu er Ameríka (4%), Evrópa (4%) og Afríka (3%).
Norðmenn eru stærstir í fiskeldi í Evrópu með um 46% hlutdeild. Ísland situr í 21. sæti á meðal fiskeldisþjóða í Evrópu með um 0,5% af heildarfiskeldi álfunnar.

Ekki unnt að mæta aukinni fæðuþörf nema með fiskeldi
Þá er haft eftir Runólfi Geir í ViðkiptaMogganum:: „Prótein er mikilvægasta uppistaðan í fæðu fólks. Í Asíu er talið að best sé að fá prótein úr fiski. Eftir því sem millistéttin vex því meiri er spurn eftir fiski. Það hefur ekki verið hægt að mæta eftirspurninni með öðrum hætti en fiskeldi,“ segir hann.

Hvað með fiskeldið?
Morgunblaðið segir í umfjöllun sinni að fiskeldi sé umdeilt á Íslandi um þessar mundir. „Atvinnuvegurinn er að fara í gegnum vissa byrjunarörðugleika. Það er því mikilvægt að ræða hann vel. Að því sögðu er vert að vekja athygli á að sitt sýnist hverjum um helstu atvinnuvegi landsins á borð við stóriðju, landbúnað og ferðaþjónustu.
Nú er stóra spurningin hvað við viljum að gert verði með fiskeldi hérlendis. Öflugustu fiskeldisfyrirtæki landsins eru að nálgast hámark þeirra leyfa sem þeim var úthlutað. Nú verður að taka ákvörðun um hvort það eigi að leyfa þeim að stækka, verða hagkvæmari og skila meiri útflutningsverðmætum“, segir Runólfur Geir.