Fiskeldið áberandi á Sjávarútvegsráðstefnunni 2017

Sjávarútvegsráðstefnan 2017 fór fram í Hörpu í síðustu viku.  Að þessu sinni átti fiskeldið nokkuð stóran sess, tvær málstofur sem teygðu sig yfir heilan dag.  Um 200 manns sátu málstofurnar og ljóst að mikill áhugi er á fiskeldi á Íslandi og vexti þess um þessar mundir.  Fyrirlesarar voru bæði innlendir og erlendir og voru afar athyglisverð erindi flutt og umræður voru fjörlegar.  Hermann Kristjánsson, forstjóri Vaka stjórnaði málstofunni af röggsemi.

Erindi fluttu:

Höskuldur Steinarsson, Landssambandi fiskeldisstöðva

Peder Strand, Arctic Securities (NO)

Heather Jones, Scottish Innovation (SCO)

Gunnar Davíðsson, Fylkesmannen i Troms (NO)

Ragnar Joensen, Marine Harvest (FO/NO)

Jostein Refsnes, Triton (NO)

Benedikt Hálfdánarson, Vaki

Roger Halsebakk, Sölvtrans (NO)

Kristján Matthíasson, Arnarlax

Erindin eru öll aðgengileg hér.

 

Einar K. Guðfinnsson taki við sem formaður stjórnar LF – Fréttatilkynning frá LF

Einar K. Guðfinnsson taki við sem formaður stjórnar LF

 

Stjórn Landssambands fiskeldisstöðva samþykkti samhljóða á fundi sínum í gær að leggja til við aukaaðalfund LF að Einar Kristinn Guðfinnsson verði kjörinn í stjórn sambandsins og taki þar við formennsku í stjórn þess. Aukaaðalfundurinn verður haldinn fimmtudaginn 24. þessa mánaðar.

Einar Kristinn lét af þingmennsku við nýliðnar alþingiskosningar eftir óslitna setu á Alþingi í ríflega aldarfjórðung, eða frá árinu 1991. Hann var sjávarútvegsráðherra á árunum 2005-2007 og ráðherra sjávarútvegs- og landbúnaðarmála frá 2007-2009. Þá var hann forseti Alþingis frá árinu 2013 þar til hann lét af þingmennsku. Hann hefur lengi bundið vonir við að fiskeldi geti svarað ákalli byggðarlaga sem hafa átt undir högg að sækja í atvinnumálum og hefur í málflutningi sínum sem þingmaður sýnt fiskeldi áhuga og skilning og stutt dyggilega við uppbyggingu þess. Stjórn Landssambands fiskeldisstöðva mat það svo að fengur yrði af því fyrir atvinnugreinina féllist Einar á að ganga til liðs við landssambandið, nú að lokinni þingmennsku. Ákvað stjórn LF því að leita til hans um þátttöku í stjórn sambandsins sem stjórnarformaður. Á það hefur Einar fallist.

Í máli Einars Kristins á stjórnarfundi LF sem haldinn var í gær kom fram að  honum þætti spennandi að fá tækifæri til að hafa bein áhrif á þróun þessarar mikilvægu atvinnugreinar, sem þegar hefur valdið straumhvörfum á einstökum landssvæðum, eins og kunnugt er og getur orðið burðarás í atvinnulífi fleiri byggðarlaga sem staðið hafa höllum fæti. „Ég hef ávallt litið á mig sem erindreka fjölþættra atvinnutækifæra í landsbyggðunum og sem stjórnarformaður LF fæ ég kærkomið tækifæri til þess að halda þeirri vegferð áfram. Ég er sannfærður um að hægt sé að vinna að uppbyggingu fiskeldis í sátt við umhverfi og lífríki náttúrunnar og hef  skynjað mikinn metnað hjá fiskeldisfólki á því sviði. Fiskeldi á Íslandi er á ákveðnum tímamótum. Þegar hafa verið lagðir miklir fjármunir í uppbyggingu þess með góðum árangri. Framundan er frekari uppbygging til hagsbóta fyrir þjóðarbúið allt. Það er áhugavert að þessi uppbygging fer að lang mestu leyti fram á landsbyggðinni og þá ekki hvað síst í byggðarlögum sem hafa háð erfiða varnarbaráttu undanfarin ár.“

Að mati Einars Kristins er einnig nauðsynlegt að huga að fleiri þáttum svo sem  samgöngumálum og menntunarmálum í samhengi við þessa ört vaxandi atvinnugrein sem þarf á sífellt fleira starfsfólki að halda með fjölbreytta menntun af ýmsu tagi. Segir Einar mikilvægt að skapa vel menntuðu fólki aukin atvinnutækifæri og búsetuskilyrði á landsbyggðinni með sama hætti og t.d. hefur tekist á Austurlandi á undanförnum tíu árum þar sem ný kjölfesta varð til í Reyðarfirði.

„Það er svo ekki síður brýnt að eiga náið og gott samstarf við stjórnvöld og eftirlitsstofnanir um þróun greinarinnar og stuðla að góðri samvinnu við landeigendur og veiðiréttarhafa um vernd og viðgang villtra laxastofna. Vonandi verður unnt að skapa vettvang þar sem allir hagsmunaaðilar sjá sér hag í að snúa bökum saman og standa þannig sem best að uppbyggingu fiskeldisins. Að því vilja fiskeldismenn vinna og þess vegna er það í senn sómi og tilhlökkunarefni fyrir mig að slást í þann hóp,“ segir Einar Kristinn Guðfinnsson.

 

 

Reykjavík 17. nóvember 2016.

Hefja samstarf um tilraunaeldi á ófrjóum laxi – Fréttatilkynning frá LF

Landssamband fiskeldisstöðva hefur komið á samstarfi um tilraun til að ala ófrjóan lax  (þrílitna) í sjókvíum við Ísland, í samstarfi við Hafrannsóknastofnun og Háskólann á Hólum. Aðilar að verkefninu eru, auk framangreindra, Stofnfiskur sem framleiða mun ófrjó hrogn fyrir verkefnið og Arctic Fish sem mun ala seiðin í samvinnu við Hólaskóla í seiðastöð sinni í Tálknafirði og síðar í sjókvíum í Dýrafirði. Nýr eignaraðili Arctic Fish, Norway Royal Salmon (NRS) hefur stundað rannsóknir á eldi á ófrjóum laxi með hrognum frá Stofnfiski í Noregi og mun tilraunin hér á landi byggja á þeirri reynslu þó að umhverfisskilyrði við Ísland séu önnur en í Noregi.

Um er að ræða spennandi tilraun sem ætlað er að varpa ljósi á hvort aðstæður við Ísland séu fýsilegar til eldis ófrjórra laxfiska. Tilraunin verður samanburðartilraun þar sem ófrjói laxinn verður alinn samhliða frjóum laxi við sömu aðstæður og á sama tímabili.  Með aðkomu vísindamanna Hafró og Hólaskóla og þátttöku eldisfyrirtækjanna tveggja er hægt að koma þessu verkefni á og verður athyglisvert fyrir atvinnugreinina og hagsmunaaðila að fylgjast með framvindu þess.

Samstarfið á sér langan aðdraganda og var í vikunni gengu ofangreindir aðilar frá samkomulagi um verkefnið. Undirbúningur er þegar hafinn og verið er að undirbúa hrogn sem klakin verða í byrjun næsta árs þannig að ef allt gengur samkvæmt óskum ættu fyrstu ófrjóu laxaseiðin að vera tilbúin til sjósetningar sumarið 2018. Fyrir hönd Hafrannsóknarstofnunar hefur Agnar Steinarsson verið skipaður verkefnastjóri í tilrauninni.

Ljóst er að margar áskoranir eru við eldi ófrjórra laxfiska umfram eldi frjórra samkvæmt reynslu erlendis, m.a. vegna mikilla affalla á eldistímanum og annarra þátta. Til dæmis er vansköpun nokkuð algeng á ófrjóum laxi auk þess sem reynslan sýnir að hann er bæði viðkvæmari fyrir súrefnisskorti og hærri sjávarhita. Vonir standa þó til að síðast talda atriðið falli réttum megin á vogarásnum með eldinu á Vestfjörðum þar sem sjór er kaldari en víðast hvar annars staðar þar sem sjókvíeldi er stundað. Það ásamt mati á eldi ófrjórra laxa við íslenskar umhverfisaðstæður eru meginrannsóknarþættir tilraunarinnar.

Af þessum ástæðum er mikilvægt að tilraun af þessu tagi fari fram hér á landi til að afla reynslu út frá raunverulegum aðstæðum. Þá er ósvarað mörgum spurningum um hærri fóðurkostnað auk siðferðis- og markaðsfræðilegra spurninga sem vakna við þessa framleiðslu.  Því er engan veginn ljóst á þessari stundu hvort eldi ófrjórra laxfiska við Ísland sé framkvæmanlegt, óháð því hvernig þessari tilraun reiðir af.

 

Reykjavík 27. október 2016.

Nánari upplýsingar veitir Höskuldur Steinarsson, framkvæmdastjóri LF, í síma 699 2691, netfang Hoskuldur@lf.is.

Laxveiði í Noregi vex á milli ára – góðar fréttir fyrir alla!

Samkvæmt tölum Statistisk Sentralbyrå (Hagstofu norðmanna) varð aukning í stangveiði á laxi á árinu 2015 talsverð þar í landi.  Samtals voru veiddir 132.000 laxar í norskum ám árið 2015.  Af laxi sem var aflífaður er aukning í veiði á milli ára rúm 26% og af þeim fiski sem var sleppt aftur var aukningin 31%.  Þá kemur fram að aðeins um 20% af veiddum laxi í Noregi er sleppt aftur í árnar, nokkuð sem gaman væri að bera saman við Ísland og þá vafasömu iðju sem veiða/sleppa fyrirkomulagið er.  Fyrr  í sumar bárust einnig fréttir af góðri veiði í norskum laxveiðiám í  og er því útlitið sannarlega ekki í takt við dauðadómsspádóma ýmissa aðila yfir villtum laxastofnum á Íslandi, fái fiskeldið að vaxa og dafna hér sem annarsstaðar.  Stangveiðimenn og konur þurfa því ekki að hafa áhyggjur af áhugamáli sínu, amk ekki vegna áhrifa fiskeldis.  Ættu kannski frekar að hafa áhyggjur af verðlagningu veiðileyfanna…

Fiskeldið er mikilvægur hluti af próteinforða mannkyns til framtíðar

Einn af fremstu sérfræðingum heims á sviði fiskeldis og sjálfbærni, doktor Barry Costa-Pierce, hélt fyrir viku erindi í Háskólasetri Vestfjarða. Þar fjallaði hann um þá áskorun mannkyns að framleiða næga fæðu fyrir sífellt fleiri jarðarbúa og mikilvægi fiskeldis í sjó í því samhengi. Erindið var vel sótt, jafnt af fulltrúum fyrirtækja og stofnana á svæðinu sem meistaranemum í haf- og strandsvæðastjórnun við Háskólasetrið.   BB fjallaði um fyrirlesturinn og má finna frétt þeirra og hlekk á glærur Costa-Price hér.

Hvað er nýrnaveiki og hvaðan kemur hún?

Vegna frétta um að nýrnaveiki hafi greinst í seiðastöðvum á Íslandi vill LF  rifja upp nokkrar staðreyndir um nýrnaveiki og hvaðan smitið komi, þ.e. frá villtum stofnum.  Meginverkefnið er í raun að verja eldisfiskinn smiti úr náttúrunni, þar sem bakterían þrífst, en ekki öfugt.    Einnig viljum við minna á að fiskilús er ekki sama og laxalús.  Matvælastofnun er heimildin sem textinn að neðan byggir á:

Nýrnaveiki er okkar elsti sjúkdómur, fyrst greind í seiðastöð við Elliðaárnar 1968. Veikinni hefur skotið upp öðru hvoru og þá fyrst og fremst í laxeldi, en í einstaka tilfellum einnig í eldi bleikju og regnboga. Ítarleg úttekt á klakfiski hefur átt sér stað síðan 1985. Veikin er afar erfið viðureignar og ekki óalgengt að eldisstöðvar komist í rekstrarþrot eftir að smit berst í fiskinn. Engin lækning er til og bóluefni ekki fáanleg. Bakterían leynist í villtum fiski og getur þannig hæglega borist í eldisstöð með frískum smitbera.

• Laxalús (krabbadýrið Lepeophtheirus salmonis) er mjög útbreidd í náttúrunni og getur verið skaðvaldur við hagstæð umhverfisskilyrði þegar kemur að kvíaeldi. Þá þykir ljóst að lúsin getur verið ógnvaldur gagnvart villtum laxa- og silungastofnum þar sem umfangsmikið fiskeldi er stundað í nálægð viðkvæmra vistkerfa laxfiska. Sökum norðlægrar legu Íslands, og ekki síst þeirra svæða sem heimilt er að ala lax í sjókvíum frá 2004, á lúsin erfitt uppdráttar og getur á engan hátt orðið sambærilegt vandamál og hjá nágrannaþjóðum okkar. Meðhöndlun gegn lús hefur aldrei þurft að koma til álita í laxeldi á núverandi slóðum sjókvíaeldis.

• Fiskilús (krabbadýrið Caligus elongatus) er sú tegund lúsar sem fyrst og fremst er til staðar við íslenskar kvíaeldisaðstæður. Fiskilús er mun minni en laxalúsin, án hvassra tanna og veldur því ekki sambærilegum skaða á roði og laxalúsin. Fiskilúsin er þó hvimleið og getur valdið óþarfa áreiti. Fiskilús er algeng á villtum sjávartegundum, s.s. þorski og ufsa.

 

Síða 37 af 41« Fyrsta...102030...3536373839...Síðasta »